Een gezond en dynamisch bedrijf heeft personeel nodig dat zich gezond over de werkvloer beweegt.
Bewustwording van bewegen en het ademen:

Bewust (mindful) bewegen zorgt ervoor dat we uit onze en onbewuste vlucht en vecht gedrag gaan komen. Het bewust bewegen is gericht op ontspanning van zowel de spieren, gewrichten en uiteindelijk ook de geest. Het bewust bewegen maar ook het ademen vraagt om aandacht.

Dit heeft vele voordedelen zoals:
  • Toename concentratie
  • Minder kort ziekte verzuim
  • Betere communicatie algemeen en onderling
  • Beter lichaamshouding
Het verschil tussen twee en drie dimensionale beweging!

In een simpele uitleg is het zo dat wij hier in het westen geen optimaal gebruik meer maken van onze gewrichten. We buigen onze knieën en elle bogen bijna niet meer of op een verkeerde manier. Het enkelgewricht wordt door het dragen van schoenen ook niet optimaal gebruikt. (adviseren in minimalistisch werkplek schoenen) Wanneer je het drie dimensionale toepast zal er ook rust komen, zowel fysiek als mentaal. Tijdens het bewust bewegen leg ik uit hoe je het drie dimensionaal bewegen in het dagelijkse leven kunt toe passen.

Wanneer we bewust gaan bewegen zullen we ook het ademen bewust gaan beleven er zal er inzicht ontstaan. Dit inzicht laat zien dat we vaak ademstops creëren en dat we veelal door de mond aan het ademen zijn. Dit zorgt ervoor dat we constant in het vlucht en vecht gedrag blijven. Wanneer je je bewust bent van dit proces dan kan je er ook iets mee. Wat je er aan kan doen komt in deze workshop aanbod.

Hoe gaan we dat doen

Bewust bewegen tijdens het werk is veel beter dan de hele dag zitten en stimuleert bovendien de creativiteit en productiviteit van medewerkers. Beweegmomenten zijn hét advies voor mensen die gedurende de werkdag vaak langer dan een half uur zittend (moeten) werken. Dynamisch werken en meer bewust beweegmomenten inlassen kun je stimuleren. Een beweeg moment is ook van je bureau naar toilet en terug.

Doorbreek de gewoonte

De werkomgeving is vaak passief ingericht om zo de productiviteit te bevorderen maar dat is wat ons betreft achterhaald. Bedrijven kunnen stapsgewijs een dynamischer werkhouding stimuleren door de werkcultuur te veranderen van een ‘passieve’ naar een ‘actieve’ werkvloer, waarin lang zitten niet gewenst meer is. Maak het voor medewerkers duidelijk dat vertragen door directie ook gewaardeerd wordt. Juist door vanuit de directie te laten veranderen, maak je het medewerkers makkelijker om het onbewuste gedrag te doorbreken. (we denken vaak dat de wekgever dit verwacht). Stel ook mensen aan om als voorbeeld bewust over de werkplek te bewegen, we zijn groeps dieren, dus zien dat zij bewust bewegen, doet ook bewust bewegen.

Laat de medewerkers het eerst zelf ervaren

Dat onbewust bewegen op lange termijn niet goed voor de gezondheid is voor veel mensen een ja het zal wel momentje. Benoem daarom naast de gezondheidsvoordelen op de lange termijn vooral de winst die op korte termijn valt te behalen, zoals: meer energie aan het einde van de dag en een vitaal gevoel. Door medewerkers het voordeel te laten ervaren zullen zij dit ook in hun privé leven door gaan voeren. 

Een omgeving moet ook uitnodigen tot bewegen

Als overal rekening met gemak wordt gehouden dan worden afstanden tussen werkplek en bijvoorbeeld printers waterkoelers e.d. ook kleiner. Dit is simpel vaak simpel aan te passen en zonder extra kosten. De fysieke omgeving moet uitnodigen tot bewegen.

Waarom schoenen uit

Een volgende stap is toestemming geven om op de werkvloer de schoenen uit te doen.  Het bewust bewegen wordt hierdoor ook gestimuleerd. (voeten willen bewegen). Alleen al het het feit dat je inderdaad je voeten hult in zweterig, te krap schoeisel dat je het liefst eind van de dag zo snel mogelijk uittrapt, heeft geen wetenschappelijke onderbouwing nodig. Je ontspant zodra je je schoenen uitdoet. Lopen op blote voeten is bovendien niet alleen verkoelend, het zorgt dat je beter met beide benen op de grond staat. Je prikkelt je zenuwen waardoor je meer energie kwijt kan én je traint de spieren in je voeten, je kuiten en daarmee je hele onderstel en je rug. En dat heeft weer effect op je hoofd en je concentratie.

Amerikaans onderzoek laat zien dat dit een positief effect heeft op gedrag zowel fysieke en mentale belasting.

Stimuleer de lunchwandeling

Geef werknemers de ruimte om naar buiten te gaan na de lunch. We hebben vaak het gevoel dat wandelen tijd kost. Dat denken we maar het geeft juist ruimte en rust in je hoofd.